Bize Ulaşın

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) NEDİR?

“Compressed Natural Gas” yani “Sıkıştırılmış Doğal Gaz” diye adlandırılan CNG, doğal gazın yüksek basınca dayanıklı özel imalat tüplerde 200-250 bar basınç altında sıkıştırılmış halidir. Temel olarak %95 oranında metan (CH4), kalan kısmı etan (C2H6) ve propan (C3H8) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur.

Yakıtların Karşılaştırılması

Doğal Gaz (CNG)

Motorin

Benzin

LPG

Yanma Verilmleri (%)

92

90

90

90

Oktan Sayıları

120-125

95

95-100

89

Kendiliğinden tutuşma Sıcaklıkları ( C)

600

225

440

418

Hava Karışım Oranları (%)

5-15

0,3-10

1,3-7,6

2-8,7

Isıl Değerler (kcal/kg)

11.150

11.200

11.000

11.000

 

CNG’nin diğer yakıtlara göre avantajları;

 • Günümüzde mevcut bütün yakıt çeşitleri arasında en ekonomik yakıt türü doğal gazdır. Benzin, LPG ve mazot ile karşılaştırıldığında elde edilen tasarruf maksimum düzeydedir. 
 • Yanma verimi ve ısıl değeri yüksek olduğundan performansı yüksektir.
 • Kendiliğinden tutuşma sıcaklığının yüksek olması ve hava karışım oranı sebebiyle tutuşma riski en az olan yakıttır.
 • % 90 daha az azot ve % 25 daha az karbon monoksit ürettiği görülmekte, karbon ayak izini %25’e varan oranlarda düşürmektedir.
 • Gürültü kirliliğine yol açma oranı %30 daha azdır.
 • Aldehit veya diğer hava toksinleri içermediğinden zehirli bir yakıt değildir.
 • Havadan daha hafif olduğu için bir kaza ya da sızıntı halinde diğer yakıtların tersine hemen havaya karışmasından dolayı diğer yakıtlar gibi zeminde birikerek patlayıcı ve yanıcı bir ortam oluşturmamaktadır. 
 • Yakıt deposundan dışarı çekilerek çalınma riski bulunmamaktadır. Bu durum bir yakıtın stoklama tankı dışarısına alınmasından kaynaklı finansal, vergisel, güvenlik ve çevresel riskleri engellemektedir.
 • Boru hatları ile taşındığından kamyon ile taşınan diğer yakıt türlerinin karayolunda oluşturacağı tehlike, çevre kirliliği v.b. ekstra bir olumsuzluk oluşturmamaktadır.
 • Kurum bırakmayan ve temiz yanan bir yakıt olduğundan araç bakımlarını azaltmaktadır. Bu nedenle doğalgazla çalışan bir motor diğer yakıtları kullanan motorlara göre daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olmaktadır. 
 • CNG tüpleri benzin depoları ve LPG tüplerine oranla çok daha ciddi çarpışma ve sıcaklıklara dayanacak şekilde imal edilmiştir. Doğal gaz tüpleri; ısı, aşırı basınç, çarpışma, patlama ve yangına dayanıklılık gibi testlerden geçirilmektedir.
 • CNG tüpleri LPG tüpleri gibi sıvılaştırılmış gaz içermediğinden tüplerin aşırı sıcaklığa maruz kalmaları durumunda BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – Kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması)  yani yarılıp patlama tehlikesi yoktur.